My Store

 

Updates

24 Oct, 2004

1 new image in the digital gallery; A Knight's Choice

1 ny bild i det digitala galleriet; A Knight's Choice

1 Aug, 2004

2 new picture in the digital gallery; Beauty can be dangerous and Mermaid Play

2 nya bilder i det digitala galleriet; Beauty can be dangerous och Mermaid Play

11 July, 2004

Change webhosting, and 3 new picture in digital gallery; Battle of Titans, Cathell and Spirit of Spring.

Ändrar mitt webhotell, och 3 nya bilder i digitala galleriet; Battle of Titans, Cathell och Spirit of Spring.

7 Apr, 2004

Sorry for the long time without any new. I did hurt my back, and could not sit by the computer for about a month. There is 3 new picture in the Digital Gallery - Even Angels cry, Godess and First Snow

Ledsen för att det är ett tag sedan något nytt. Jag skaddade min rygg och kunde inte sitta vid datorn på en månad. Det är 3 nya bilder i det digitala galleriet - Even Angels cry, Godess och First Snow

8 Feb, 2004

3 New picture in the Digital Gallery - Dragonfield, Autumn Nymph and Dragon Dusk

3 Nya bilder i det digital galleriet - Dragonfield, Autumn Nymph och Dragon Dusk

17 Jan, 2004

My store has open, yet only 3 picture

Min butik har öppnat, dock än så länge bara 3 bilder.

11 Jan, 2004:

In order to save space, I have taken away the two version of this site and make it into only one.

För att spara plats, har jag slagit ihop de två versionerna av denna sajt, till en version.

20 Dec, 2003:

I new picture in the Digital Gallery - WaterMirror

En ny bild i det Digitala galleriet - WaterMirror

14 Dec, 2003:

1 poem translated from Swedish to English

En dikt översatt till engelska

6 Dec, 2003:

7 new picture in the Digital Gallery, gallery divided into two parts - Orginals and Digitals and Divided some pages into smaller part - to make everything load faster.

7 nya bilder i det Digitalt gallery, delat in gallerier i två delar - Digtalt och Orginal och elat upp några sidor i minder delar, för att få denna hemsida att laddas fortare

29 Nov, 2003:

2 new picture in gallery

2 nya bilder i gallery

27 Nov, 2003:

Webrings added.

Webrings har tillkommit

26 Nov, 2003:

More links added.

Fler länkar har tillkommit.

26 Oct, 2003:

18 new poems translated to English from Swedish and 6 new poems translated from English to Swedish.

18 dikter översatta från svenska till engelska och 6 dikter översatta från engelska till svenska.

26 Oct, 2003:

A lot of people have ask me, why I don't have two version of this homepage: English and Swedish, instead of mixing those two langues. Well folks, now I have make two version, and today is the day when I submit the two.

Många ha undrat varför jag inte har haft två versioner av denna sajt, en engelsk och en svenskt. Så kära vänner, nu har jag gjort två versioner och idag har jag lagt ut dom på nätet.

4 Oct, 2003:

20 new pictures in gallery, 4 poems translated to English from Swedish and adjust some small errors...again(puh)

20 Nya bilder i gallery, 4 dikter översatta till engelska från svenska och rättat till småfel...igen(suck)

21 Sept, 2003:

Adjust some errors

Fixat till lite små fel

13 Sept, 2003:

Finally get everything right

Äntligen fått ordning på allt

14 June, 2003:

This homepage was started

Start av denna hemsida

Page created and maintained by Jenny Nordin. All images and art work on this website are copyright ©Jenny Nordin. All rights reserved! No part of this website may be used, copied, reproduced or viewed in any way other than for what it is intended without prior written permission from Jenny Nordin.

Allt innehåll på denna sida är skyddat av upphovsmannalagen (copyright law) Alla rättigheter tillfaller Jenny Nordin. Vid upptäckt av olaga använding, kommer juridiska åtgärder att vidtas.