Dragon Dusk

Majestic and magical he is, the red dragon. A beautiful creature with wisdom and great power. A being older than human and with knowledge of the secrets of universe. He know of other places, other times and other worlds. Only he knows what he is thinking of, standing there in the dusk.

Picture is based on "Dragon sign" in Orginal Gallery and is colored in software Smoothdraw.

If you wish to buy product with this picture, just click here.

Majestätisk och magisk han är, den röda draken. En varelse med vishet och stor kraft. Ett väsen som är äldre än människan och som har kunskap om universums alla hemligheter. Han känner till andra platser, andra tider och andra världar. Bara han vet vad han tänker på, där han står i skymmningen.

Bilden är baserad på "Dragon sign" och är färglagd med programet Smoothdraw.

Om du vill köpa produkter med denna bild som motiv, klicka här.