Autumn Nymph

A magical and beautiful creature that is a half human and half tree. Her name is Lythea and she is a nymph. Her hair changes with the seasons and now it is autumn and her hair has turned into burning red.

Picture based on "Nymph" in the Orginal Gallery. Colored in software Smoothdraw.

The picture is one out of four in a coming collection called "Nymph Of Seasons"

 If you wish to buy product with this picture, just click here.

 

En magisk och vacker varelse som är till hälften människa och hälften träd. Hennes namn är Lythea och hon är en nymf. Hennes hår förändras med årstiderna och nu när det är höst, har hennes hår blivit brinnade rött.

Bilden är baserad på "Nymph" som finns i det Orginala galleriet. Jag har använt programet Smoothdraw för att färglägga denna bild.

bilden är en av fyra i en kommande samling kallad "Seasons of Nymph"

Om du vill köpa produkter med denna bild som motiv, klicka här.