A Knight's Choice

"In her heart the cold fear hunts her, would she see him again. He tries to be strong, but in her eyes he see the same pain that is nearly breaking his heart. He is going to a place where she can't follow."

Render in Poser 5 and some small postwork done in Corel Painter 8.

 

En Riddares Val

"Den kalla rädslan hemsöker hennes hjärta, kommer hon någonsin se honom igen. Han försöker vara stark, men i hennes ögan ser han samma smärta som nästan håller på att krossa hans hjärta. Han ska till en plats, där hon inte kan följa."

Gjord i Poser 5 och några bildförbättringar är gjorda i Corel Painter 8.